Almanca A1 Sertifikası

Start Deutsch 1 sınavı, günlük konuşmalar çerçevesinde kendini ifade edebilecek ve karşısındakini anlayabilecek düzeyde dil bilgisini gerekmektedir. Almanca A1 Sınavı, Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi'nin altı basamaklı derecelendirmesinin birinci basamağına Start Deutsch 1 denmektedir. Günlük yaşamda oldukça basit soruları, cevapları, talimatları reklamları, mesajları ve aynı zamanda telesekretere bırakılan notları, halka yapılan duyuruları ve kısa konuşmaları anlayabilirsiniz, yazılı kısa notlardan, vatandaşa yönelik bilgi levhalarından ve küçük ilanlardan sizin için önemli olan bilgileri alabilirsiniz, rakamları, miktarları, saatleri, günleri, haftaları, ayları, mevsimleri ve fiyatları söyleyebilir karşıdakinin anlayabilirsiniz, basit ve kişisel bilgilere yönelik formları örneğin banka havalesi formu gibi formları doldurabilirsiniz, kısa ve özel mesajlar yazabilirsiniz, konuşma sırasında kendinizi tanıtabilir ve şahsınıza yönelik basit soruları cevaplandırabilirsiniz, günlük yaşamda kullanılan soruları ve ricaları formüle edebilir ve bunlara karşılık verebilirsiniz. Almanca A1 Sertifikası Aile Birleşimi sebebiyle Almanya'ya giden vatandaşlarımıza günlük hayatta Almanya'ya entegre olabilmeleri için gerekli temel seviyeyi oluşturmaktadır. Vatandaşlarımız Almanya'ya gittiklerinde Türkiye'de almış oldukları Almanca A1 sertifikasının üstüne Almanya'da da Almanca kursuna katılıp Almanca A2 sertifikasını aldıktan sonra ancak tam oturum hakkını kazanabilmektedir. Vatandaşlarımız Almanca A1 Setifikalarını Almanya Konsolosluğu'na bağlı Alman Kültür Merkezi (Goethe-Institut)'lerinden aldıkları takdirde vize işlemlerinde sıkıntı çekmeden onay alırlar. Çünkü dünya genelinde yüksek bir tanınma derecesine sahipdir, pek çok ülkedeki işverenler ve eğitim kurumları tarafından Almanca bilgisinin yeterliliğini gösteren belge olarak kabul edilmektedirler. Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1, Temmuz 2007 Almanya Göç yasası çerçevesinde aile birleşimi yapan eşlerin Almanya'ya gidebilmeleri için gereksinim duydukları ve Almanya Konsolosluğu tarafından talep edilen dil bilgilerini gösterir bir belgedir ve zorunludur.